A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Wykaz radnych » V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót'Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka-część technologiczna'
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Przebudowa drogi gminnej nr 141029N w miejscowości Lipkowo, gm. Olecko.
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy ul. Kolejowej 15
Ilość wiadomości z działu 'V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010': 1
Rada Miejska V kadencja 2006-2010

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Olecku jest Pan Karol Sobczak, Zastępcą Przewodniczącego jest Pan Romuald Krzysztof Wojnowski. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych. Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje stałe i doraźne komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają. Dlatego też przedkładają Radzie swoje plany pracy i składają sprawozdania za swojej działalności.

Karol Sobczak - przewodniczący Rady Miejskiej
Romuald Krzysztof Wojnowski - z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej
Zbigniew Jan Aksienionek
Jarosław Bagieński
Marek Chlebus
Renata Dunaj
Jan Fabczak
Krzysztof Fidler
Waldemar Witold Gajewski
Władysław Józef Gawroński
Jan Grzyb
Wacław Klejmont
Wiesław Konopko
Mariusz Miłun
Zdzisław Mioduszewski
Grażyna Obuchowska
Leszek Stanisław Olszewski
Marian Prusko
Alicja Teresa Szczodruch
Sławomir Karol Szerel
Grzegorz Wróblewski


Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na sesjach Rada podejmuje uchwały. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały, w tym uchwały stanowiące prawo miejscowe, znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 13). Z każdej sesji sporządzany zostaje protokół, który po zatwierdzeniu (przyjęciu przez Radę na sesji) jest także dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej organizuje pracę Rady. Ponadto przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 8.00 do godziny 9.30 w Biurze Rady (pokój nr 13).


Data wprowadzenia: 2006-11-27 2020
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5535 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
IV kadencja Rady Miejskiej 2002-2006
V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014
Ostat. 10 wiadomości:

» Rada Miejska V kadencja 2006-2010
System BIP Inet