A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Planowanie przestrzenne » Ogłoszenia/obwieszczenia (arch.)
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY OLECKO NA 2019 ROK
» Budowa budynku produkcyjnego (obróbka metalu) z częścią handlowo-usługowo-socjalną - na dz. nr ewid. 3253/2, 3253/5, 2061/9 położonej w m. Olecko - pismo
» Budowa sieci elektroenerget. kablowej SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4kV, sieci elektroenerget kablowej nN-0,4kV w obrębie Gąski, gm. Olecko
» Informacja z otwarcia ofert. Przetargu Nr 555707-N-2018 pn: Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garazowym w Gąskach.
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.75.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 15.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia/obwieszczenia': 84
1  Obwieszczenie o literowym błędzie w obwieszczeniu Burmistrza Olecka z dnia 21 lutego 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium w związku z lokalizacją linii 400 kV
BI.6720.2.25.2012
Olecko, 28 marca 2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Olecka

Zawi...
2013-03-28 0755 Czytano:1403 razy » Przeczytaj artykuł
2  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - melioracji użytków rolnych w Doliwach
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.2.2013
Olecko, 25 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie...
2013-03-25 1350 Czytano:1566 razy » Przeczytaj artykuł
3  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu pub.-budowa sieci elektroenerget. SN i nn oraz demontaż linii napow. w obr. Świdry-Dzięgiele i Zatyki
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.3.2013
Olecko, 21 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie...
2013-03-21 1400 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
4  OBWIESZCZENIE- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN wraz z demontażem linii napowietrznej w Gąskach
BURMISTRZ OLECKA
BI.6733.1.2013

Olecko, 11 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie...
2013-03-12 1154 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
5  Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Olecko w obr. ewid. Możne, Sedranki, Olecko 2
W załączeniu treść uchwały....
2013-03-05 1402 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
6  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inw. celu pub.-budowa sieci elektroenerget. SN i nn oraz demontaż linii napow. w obr. Świdry-Dzięgiele i Zatyki
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.3.2013
Olecko, 27 lutego 2013 r.

O...
2013-02-27 1308 Czytano:1077 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenerget. 400kV Ełk–gr. RP z prognozą oddziaływania na środowisko
Olecko, 21 lutego 2013 r.
BI.6721.6.15.2012

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Olecka

Na podstawie ar...
2013-02-21 0858 Czytano:1155 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium w związku z lokalizacją dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk–granica RP na terenie gminy Olecko
Olecko, 21 lutego 2013 r.
BI.6720.2.23.2012

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Olecka

Na podstawie ar...
2013-02-21 0849 Czytano:1146 razy » Przeczytaj artykuł
9  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - melioracji użytków rolnych w Doliwach
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.2.2013 ...
2013-02-13 1020 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
10  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nN z demontażem linii napowietrznej w Gąskach
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.1.2013 ...
2013-02-04 1240 Czytano:1122 razy » Przeczytaj artykuł
11  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Olecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
BURMISTRZ OLECKA
Olecko, 31 października 2012 r.

BI.6721.1.33.2012

OBWIESZCZENIE

o wyło...
2012-10-31 0747 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
12  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów położonych przy ulicy Zamostowej...
25 października 2012 r.
BI.6721.4.15.2012

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu...
2012-10-25 0822 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
13  Obwieszczenie Burmistrza Olecka nr BI.6733.19.2012 z dn. 18.10.12 r.
BURMISTRZ OLECKA
BI.6733.19.2012

Olecko, 18 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
...
2012-10-18 0835 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
14  Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu części terenów miasta Olecko położonych przy ul. Gołdapskiej i Parkowej
Olecko, 20 września 2012 r.
BI.6721.3.21.2011

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do public...
2012-09-20 0757 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
15  Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego w rejonie ulicy Gołdapskiej
BI.6721.5.15.2012
Olecko, 20 września 2012 r.

OBWIESZCZENIE
o ...
2012-09-20 0750 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
16  Obwieszczenie nr BI.6733.19.2012 z dn. 17.09.12 r.
BI.6733.19.2012
Olecko, 17 września 2012 r. ...
2012-09-19 1224 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
17  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.16.2012
Olecko, 14 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgo...
2012-08-14 1442 Czytano:688 razy » Przeczytaj artykuł
18  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.18.2012
Olecko, 10 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgo...
2012-08-10 1527 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
19  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.17.2012
Olecko, 8 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgod...
2012-08-09 1505 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
20  Obwieszczenie nr BI.6721.3.19.2011 z dn. 19.07.2012
Olecko, 19 lipca 2012 r.
BI.6721.3.19.2011

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu...
2012-07-19 0937 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
21  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.13.2012
Olecko, 9 lipca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie...
2012-07-09 0813 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
22  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.18.2012 ...
2012-07-04 1516 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
23  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.17.2012 ...
2012-07-04 1514 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
24  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA
Olecko, 27 czerwca 2012 r.

BI.6733.16.2012

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgod...
2012-07-04 1512 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
25  Obwieszczenie
Burmistrz Olecka

Olecko, 28 czerwca 2012 r.
BI.6720.3.2.2012

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu ...
2012-06-28 0906 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
26  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.11.2012
Olecko, 13 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgod...
2012-06-15 0820 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
27  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.10.2012

Olecko, 13 czerwca 2012 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgod...
2012-06-15 0819 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
28  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Olecko
Olecko, 8 czerwca 2012 r.
BI.6721.6.1.2012

OBWIESZCZENIE
o przystą...
2012-06-08 1504 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
29  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
Olecko, 8 czerwca 2012 r.
BI.6720.2.2.2012

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do...
2012-06-08 1500 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
30  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.7.2012
Olecko, 5 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodni...
2012-06-08 1013 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
31  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.6.2012
Olecko, 5 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodni...
2012-06-08 1011 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
32  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.4.2012
Olecko, 5 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodni...
2012-06-08 1009 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
33  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.3.2012
Olecko, 5 czerwca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodni...
2012-06-08 1007 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
34  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.5.2012
Olecko, 24 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie ...
2012-05-29 1131 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
35  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.12.2012 ...
2012-05-15 1108 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
36  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.8.2012
Olecko, 15 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie ...
2012-05-15 1103 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
37  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.11.2012 ...
2012-05-07 0824 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
38  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.10.2012 ...
2012-05-07 0821 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
39  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.1.2012
Olecko, 5 kwietnia 2012r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodni...
2012-04-05 1038 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
40  Obwieszczenie
BURMISTRZ OLECKA
BI.6721.4.6.2012 5 kwietnia 2012 r.

...
2012-04-05 0818 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
41  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.9.2012
Olecko, 22 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

...
2012-03-27 1247 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
42  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.8.2012 Olecko, 2...
2012-03-27 1243 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
43  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.03.2012 ...
2012-03-22 1414 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
44  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.06.2012 ...
2012-03-22 1411 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
45  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.07.2012 ...
2012-03-22 1409 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
46  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.05.2012 ...
2012-03-22 1407 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
47  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.04.2012 ...
2012-03-22 1405 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
48  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.2.2012
Olecko, 29 lutego 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodni...
2012-03-06 0957 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
49  Obwieszczenie
BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.17.2011
Olecko, 15 lutego 2012 r.

OBWIESZCZE...
2012-02-17 1357 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
50  Obwieszczenie
Olecko, 9 lutego 2012 r.

BI.6721.3.10.2011

OBWIESZCZENIE
o pr...
2012-02-10 0737 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
51  Obwieszczenie Burmistrza
BI.6733.02.2012 Olecko, 2 lutego 2012 r. ...
2012-02-02 0919 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
52  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 20 stycznia 2012 r.
BI.6733.1.2012 ...
2012-02-02 0917 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
53  Obwieszczenie
Olecko, 26 stycznia 2012 r.
BI.6721.5.2.2012

OBWIESZCZENIE
O PRZYST...
2012-01-30 0917 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
54  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 23 grudnia 2011r.
BI.6733.13.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ...
2011-12-23 1002 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
55  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 23 grudnia 2011 r.
BI.6733.15.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ...
2011-12-23 0955 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
56  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 22 grudnia 2011 r.
BI.6733.17.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 53 ust. 1...
2011-12-23 0951 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
57  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 13 grudnia 2011 r.
BI.6733.16.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ...
2011-12-16 1101 Czytano:933 razy » Przeczytaj artykuł
58  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 30 listopada 2011r.
BI.6733.14.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 53 ust. 1...
2011-11-30 0809 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
59  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 23 listopada 2011r.
BI.6733.16.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 53...
2011-11-25 0741 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
60  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 17 listopada 2011r.
BI.6733.12.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 53 ust. 1...
2011-11-17 1102 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
61  Obwieszczenie Burmistrza
BI.6733.13.2011 Olecko, 8 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Z...
2011-11-08 0838 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
62  Obwieszczenie Burmistrza
BI.6733.15.2011
Olecko, 3 listopada 2011r.

...
2011-11-03 1445 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
63  Obwieszczenie Burmistrza
BI.6733.14.2011 Olecko, 31 października...
2011-10-31 1501 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
64  Obwieszczenie Burmistrza
BI.6721.3.5.2011
Olecko, 27 października 2011 r.


...
2011-10-27 0949 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
65  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 20 października 2011 r.

BI.6721.1.14.2009

...
2011-10-20 0745 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
66  Obwieszczenie Burmistrza
BURMISTRZ OLECKA
BI.6733.10.2011

Olecko, 11 października 2011r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

...
2011-10-11 1331 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
67  Obwieszczenie Burmistrza

BI.6733.12.2011
Olecko, 3 października 2011 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodn...
2011-10-05 1104 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
68  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLECKA
BI.6733.11.2011 Olecko, 20 września 2011r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA


Zgod...
2011-09-22 0946 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
69  Obwieszczenie Burmistrza Olecka
BI.6733.11.2011 Olecko, 9 sierpnia 2011...
2011-08-10 1358 Czytano:979 razy » Przeczytaj artykuł
70  Obwieszczenie Burmistrza
Olecko, 29 lipca 2011 r.
BI.6733.7.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ...
2011-08-02 0749 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
71  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLECKA
Olecko, 28 lipca 2011 r.

O...
2011-07-28 0900 Czytano:1159 razy » Przeczytaj artykuł
72  Komunikat
BI.6733.10.2011 Olecko, 28 czerwca 2011 r....
2011-07-01 0940 Czytano:1001 razy » Przeczytaj artykuł
73  Obwieszczenie
BI.6733.5.2011 Olecko, 3 czerwca 2011r. ...
2011-06-06 0745 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
74  Obwieszczenie Burmistrza
BI.6733.7.2011 Olecko, 27 maja 2011r. ...
2011-06-01 1420 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
75  Komunikat Burmistrza Olecka
Komunikat w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego...
2011-05-24 1216 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
76  Komunikat Burmistrza Olecka
BI.6733.5.2011 Olecko, 28 kwietnia 2011r...
2011-04-28 1522 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
77  Komunikat Burmistrza Olecka
BI.6733.1.2011

Olecko, 15 kwietnia 2011r.

KOMUNIKAT BURMISTRZA

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 4...
2011-04-18 0904 Czytano:1398 razy » Przeczytaj artykuł
78  Komunikat Burmistrza Olecka
BI.6733.3.2011

Olecko, 6 kwietnia 2011r...
2011-04-08 1057 Czytano:1898 razy » Przeczytaj artykuł
79  OBWIESZCZENIE
Olecko, 24 marca 2011 r.
Znak: BI.6721.2.2.2011

O B W...
2011-03-24 0741 Czytano:1377 razy » Przeczytaj artykuł
80  Przedłużenie terminu składania wniosków do miejscowego planu części terenów gminy Olecko w obrębach ewid.: Możne, Sedranki, Olecko 2
Olecko, 18.02.2011r

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodar...
2011-02-18 1500 Czytano:1375 razy » Przeczytaj artykuł
81  OBWIESZCZENIE
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prz...
2011-01-26 1516 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
82  Komunikaty w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2010-12-14 1144 Czytano:1011 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zaproszenie do złożenia oferty
Nr sprawy: BI.70232-48/10

Zaproszenie
do złożenia oferty na zadanie pn.

Wykonanie...
2010-12-09 1222 Czytano:1064 razy » Przeczytaj artykuł
84  Komunikaty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2010-11-26 1329 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu
Podkat. Archiwalne:
Ogłoszenia/obwieszczenia
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Obwieszczenie o literowym błędzie w obwieszczeniu Burmistrza Olecka z dnia 21 lutego 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium w związku z lokalizacją linii 400 kV
» OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - melioracji użytków rolnych w Doliwach
» OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu pub.-budowa sieci elektroenerget. SN i nn oraz demontaż linii napow. w obr. Świdry-Dzięgiele i Zatyki
» OBWIESZCZENIE- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN wraz z demontażem linii napowietrznej w Gąskach
» Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Olecko w obr. ewid. Możne, Sedranki, Olecko 2
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inw. celu pub.-budowa sieci elektroenerget. SN i nn oraz demontaż linii napow. w obr. Świdry-Dzięgiele i Zatyki
» Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenerget. 400kV Ełk–gr. RP z prognozą oddziaływania na środowisko
» Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium w związku z lokalizacją dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk–granica RP na terenie gminy Olecko
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - melioracji użytków rolnych w Doliwach
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nN z demontażem linii napowietrznej w Gąskach
System BIP Inet