A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet i finanse (podatki) » Budżet » Budżet 2011
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid 249/5 położonej w Gąskach, obręb ewid. Gąski, gm. Olecko
» Budowa urządzeń do przesyłania ciepła za pomocą gorącej wody wraz z urządzeniami towarzyszącymi służącymi do odbioru ciepła obręb Olecko 1, Olecko 2, gm. Olecko
» Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Olecku
» Dostawa posiłków dla uczestników projektu 'Z głową w cyfrowy świat'
» Protokół Nr ORN.0012.5.1.2019 posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 16 stycznia 2019 r.
Ilość wiadomości z działu 'Budżet 2011': 12
1  Uchwała Nr ORN.0007.37.2012 z dn. 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
Link do treści uchwały...
2012-07-04 1343 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr ORN.0007.36.2012 z dn. 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozd. z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
Link do treści uchwały...
2012-07-04 1341 Czytano:1155 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr ORN.0050.30.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
Link do treści zarządzenia...
2012-07-04 1337 Czytano:1122 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Burmistrza Olecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za rok 2011.
Treść w załączeniu....
2012-06-27 1157 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 608/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Olecko na 2011 r.
Zarządzenie Nr 608/10 z 15 listopada 2010r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Olecko na 2011 r....
2010-12-29 1048 Czytano:1966 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr ORN.0007.24.2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2011 rok
Link do uchwały...
2011-04-05 0819 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
7  Założenia do projektu budżetu Gminy na 2011 r.
Założenia do projektu budżetu Gminy na 2011 r....
2010-09-23 0946 Czytano:3134 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr ORN.0007.23.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022
Link do uchwały...
2011-04-06 0905 Czytano:1305 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 607/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022
Zarządzenie Nr 607/10 z 15 listopada 2010r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm...
2010-12-29 1050 Czytano:1695 razy » Przeczytaj artykuł
10  Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Gminy Olecko na 2011 r.
Treść w załączeniu....
2010-12-29 1103 Czytano:1849 razy » Przeczytaj artykuł
11  Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022
Treść w załączeniu....
2010-12-29 1105 Czytano:1476 razy » Przeczytaj artykuł
12  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej - planowana kwota długu Wieloletniego Planu Finansowego
............
2011-04-06 0917 Czytano:983 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zmiany budżetu - zarządzenia Burmistrza
Zmiany budżetu-Uchwały Rady Miejskiej
Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany
Informacja o wykonaniu budżetu
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr ORN.0007.37.2012 z dn. 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
» Uchwała Nr ORN.0007.36.2012 z dn. 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozd. z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
» Zarządzenie Nr ORN.0050.30.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
» Uchwała RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Burmistrza Olecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za rok 2011.
» Zarządzenie Nr 608/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Olecko na 2011 r.
» Uchwała Nr ORN.0007.24.2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2011 rok
» Założenia do projektu budżetu Gminy na 2011 r.
» Uchwała Nr ORN.0007.23.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022
» Zarządzenie Nr 607/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2011-2022
» Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Gminy Olecko na 2011 r.
System BIP Inet