A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Druki do pobrania » Ochrona środowiska
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BZP Nr 600057-N-2019 z 2019-09-20 pn: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.53.2019
» OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania i wyłożeniu do publicznego wglądu
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Ilość wiadomości z działu 'Ochrona środowiska': 6
1  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
w załączniku...
2017-09-18 1420 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
2  Dofinansowanie na wymianę pieca, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
Na mocy Uchwały Nr ORN.0007.71.2017 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie określania zasad udzielania ...
2017-05-18 1228 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek do pobrania w załączniku. ...
2012-01-13 1025 Czytano:2217 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Uwaga! Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
OBOWI...
2012-01-13 1015 Czytano:2614 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów.
Wniosek do pobrania w załączniku....
2011-04-29 0943 Czytano:3928 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek do pobrania w załączniku.
...
2009-04-24 1031 Czytano:2911 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dowody osobiste
Podatki
Budownictwo
Ewidencja Ludności
Dzierżawa, użyczenie
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Podziały nieruchomości
Stypendium szkolne
Honorowy patronat Burmistrza Olecka
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dodatki mieszkaniowe
Wnioski o zajęcia pasa drogowego
Ochrona środowiska
Przydział / zamiana mieszkań
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Udostępnianie informacji publicznej
Pomieszczenia gospodarcze/garaże
Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Urząd Stanu Cywilnego
Licencje-promesy- na transport taksówką
Numeracja nieruchomości
Fundusz sołecki
Dodatki energetyczne
Odpady komunalne
Odpracowywanie zaległości czynszowych
Imprezy masowe
Zgromadzenia publicze
PALIWO: zwrot podatku akcyzowego
Nazewnictwo
Wniosek do projektu uchwały budżetowej
Monitoring wizyjny
Podkat. Archiwalne:
Numeracja nieruchomości
Wniosek Sołectwa do budżetu gminy
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
Ewidencja obiektów świadczących usługi inne niż hotelarskie
Materiały pirotechniczne
Zbiórki publiczne
Szkody łowieckie
Ostat. 10 wiadomości:

» Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
» Dofinansowanie na wymianę pieca, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
» Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
» Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
» Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów.
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
System BIP Inet