A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zarządca zasobów komunalnych
Menu:
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Planowanie przestrzenne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zarządca zasobów komunalnych
Dokumenty strategiczne
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Budżet i finanse (podatki)
Oświadczenia majątkowe
Aktualności
Informacja publiczna
Jak załatwić sprawę
Druki do pobrania
Rejestry i ewidencje
Kontakt
Instrukcja obsługi
Petycje
Postępowanie środowiskowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Lobbing
Spółki gminne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Zbiórki publiczne
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Babki Oleckie, obręb ewid. Babki Oleckie, gm. Olecko
» INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLECKU O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH
» Budowa obiektu liniowego gazociągu wraz z przyłączem na działkach nr ewid: 863, 866 w ulicy Sienkiewicza, m. Olecko, obręb ewid. Olecko 2, gm. Olecko
» Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. programu współpracy gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
» Uchwała Nr 11/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 22 maja 2017 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Olecka w dniu 4 czerwca 2017 r.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządca zasobów komunalnych': 28
1  Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ulicy Kolejowa 31 w miejscowości Olecko od strony elewacji zachodniej
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie dotyczące 'Wykonanie izolacji ścian fundamentowych bud...
2017-05-08 1459 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ulicy Kolejowa 31 w miejscowości Olecko od strony elewacji południowej
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie dotyczące 'Wykonanie izolacji ścian fundamentowych bud...
2017-05-08 1456 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
3  Remontu dachu budynku gospodarczego przy ul. Armii Krajowej 14 w Olecku
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie dotyczące 'Wykonanie remontu dachu budynku gospodarczeg...
2017-05-08 1446 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
4  Podział lokalu przy ulicy Kolejowa 15/1 w Olecku na dwa lokale mieszkalne wraz z remontem powstałego lokalu nr 1
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie dotyczące 'Wykonanie podziału lokalu przy ulicy Kolejo...
2017-05-08 1441 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
5  Remont lokalu przy ulicy Armii Krajowej 12/1U w miejscowości Olecko
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie dotyczące 'Wykonanie remontu lokalu przy ulicy Amii Kra...
2017-04-18 1353 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego budynku przy ulicy Kasprowicza 14/16 w miejscowości Olecko
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie dotyczące 'Wykonania izolacji ścian fundamentowych ora...
2017-04-18 1346 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego budynku przy ulicy Kasprowicza 6/8 w miejscowości Olecko
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie dotyczące 'Wykonania izolacji ścian fundamentowych ora...
2017-04-18 1332 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
Dzień dobry,

W załączeniu niezbędne dokumenty....
2017-03-28 0755 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego budynku w miescowości Dąbrowskie 5, gm. Olecko
W załączeniu niezbędne dokumenty...
2017-03-23 1044 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wymiana stolarki okiennej w budynkach/lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Olecko
W załączeniu niezbędne dokumenty do złożenia oferty.

Szacunkowa ilość stolarki okiennej do...
2017-03-22 1241 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
11  Usługi konserwacyjno-naprawcze w zasobie nieruchomości Gminy Olecko
W załączeniu dokumenty...
2017-02-06 1410 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
12  Usługi konserwacyjno-naprawcze w zasobie nieruchomości Gminy Olecko
Dokumenty w załączeniu...
2017-02-06 1352 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
13  Adaptacja strychu na cele mieszkalne
W załączeniu wymagane dokumenty...
2017-02-02 1134 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
14  Świadczenie usług konserwacyjnych w zasobie Gminy Olecko
Świadczenie usług konserwacyjnych w zasobie Gminy Olecko

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE...
2017-01-16 1517 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
15  Obsługa oczyszczalni biologicznych w zasobie Gminy Olecko
W załączeniu zaproszenie do składania ofert cenowych na obsługę oczyszczalni biologicznych w za...
2017-01-09 1202 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
16  Remont lokalu mieszkalnego - ul. Kolejowa 18/1, Olecko
Zapraszam do składania ofert na zadanie dotyczące remontu lokalu mieszkalnego...
2016-12-21 1524 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
17  Usługi konserwacyjno-naprawcze w zasobie nieruchomości Gminy Olecko
Postępowanie unieważnione....
2016-12-13 1553 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
18  Remont budynku gospodarczego - ul. Aleje Lipowe 13 w Olecku
Zapytanie ofertowe dotyczące remontu budynku gospodarczego przy ul. Aleje Lipowe 13 w Olekcu...
2016-08-24 1519 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
19  Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. - 1 Maja 12/4 w Olecku
Zapytanie ofertowe dot. wykonania wewnętrznej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja ...
2016-08-24 1445 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
20  Obsługa oczyszczalni biologicznych
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę oczyszczalni biologicznych w zasobie Gminy Ole...
2016-08-12 1107 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
21  Wymiana stolarki drzwiowej w zasobie Gminy Olecko
Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany stolarki drzwiowej w zasobie Gminy Olecko....
2016-08-10 1518 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
22  Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. z podłączeniem do pionu sieci cieplnej w lokalach mieszkaln...
2016-08-05 0801 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
23  Protokół z wyłonienia wykonawcy na wymianę stolarki okiennej w zasobie Gminy Olecko
Protokół z wyłonienia wykonawcy na wymianę stolarki okiennej w zasobie Gminy Olecko...
2016-05-06 1300 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
24  Protokół z wyłonienia wykonawcy na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Nocznickiego 24/13 w Olecku
W załączeniu protokół z wyboru wykonawcy na remont lokalu mieszkalnego w Olecku przy ul. Nocznic...
2016-02-10 1519 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
25  Świadczenie usług konserwacyjnych, naprawczych oraz usuwanie awarii instalacji elektrycznych w zasobach Gminy Oleckow 2016r.
Przetarg na konserwacje, naprawy i usuwanie awarii instalacji elektrycznych w zasobach Gminy Olecko ...
2016-01-22 0951 Czytano:889 razy » Przeczytaj artykuł
26  Usługi naprawczo-konserwacyjne i awaryjne na zasobach Gminy Olecko
W załączeniu protokół w sprawie dokumentów i czynności z przeprowadzonego postępowania na św...
2016-01-21 1510 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
27  Protokół z przeprowadzonego postepowania w sprawie 'Remontów instalacji elektrycznych w zasobach komunalnych Gminy Olecko w 2015r.'
W załączeniu skan protokółu z wyboru wykonawcy na remont instalacji elektrycznych w zasobach kom...
2015-03-04 1010 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
28  zarządca zasobów komunalnych
Z dniem 1 września 2013 roku zarządzanie zasobami komunalnymi przejmuje:
Zespół Zarządców Nie...
2013-08-28 1000 Czytano:2793 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje
Przetargi
Ostat. 10 wiadomości:

» Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ulicy Kolejowa 31 w miejscowości Olecko od strony elewacji zachodniej
» Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ulicy Kolejowa 31 w miejscowości Olecko od strony elewacji południowej
» Remontu dachu budynku gospodarczego przy ul. Armii Krajowej 14 w Olecku
» Podział lokalu przy ulicy Kolejowa 15/1 w Olecku na dwa lokale mieszkalne wraz z remontem powstałego lokalu nr 1
» Remont lokalu przy ulicy Armii Krajowej 12/1U w miejscowości Olecko
» Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego budynku przy ulicy Kasprowicza 14/16 w miejscowości Olecko
» Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego budynku przy ulicy Kasprowicza 6/8 w miejscowości Olecko
» Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
» Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego budynku w miescowości Dąbrowskie 5, gm. Olecko
» Wymiana stolarki okiennej w budynkach/lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Olecko
System BIP Inet