A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010 » Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa elektroenerget. linii kablowej nN 0,4kV na terenie ulic Zana, Kościuszki, Rzemieślniczej w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 2.
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.86.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli...
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.85.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.07.2018 r. w sprawie przygotowania ćwiczenia pk. 'OLECKO 18'
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.84.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.07.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
» Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XXI Sesję RM': 12
1  Projekt uchwały w sprawie ustalenia zmiany obwodów głosowania.
UCHWAŁA Nr XXI/……../08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia …. sierpnia 2008 r.

...
2008-08-18 1306 Czytano:1520 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym w mieście Olecko.
UCHWAŁA Nr ……………/08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ….. sierpn...
2008-08-18 1309 Czytano:1905 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Uchwała Nr ……/……./08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ………...
2008-08-18 1314 Czytano:1495 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie przekazania do załatwienia skargi na czynności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.
Uchwała Nr .../.../08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ..................... 2008 r.


w sprawie...
2008-08-18 1315 Czytano:1852 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości...
UCHWAŁA Nr ……………/08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ……&...
2008-08-18 1318 Czytano:2375 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Parkowej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku....
2008-08-18 1321 Czytano:1327 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych części miasta Olecka obejmujących tereny położone w sąsiedztwie torów kolejowych...
Treść projektu uchwały w załączniku....
2008-08-18 1334 Czytano:1368 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko”.
Uchwała Nr …………….….../08
Rady Miejskiej w Olecku
...
2008-08-18 1402 Czytano:3060 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 19-400 Olecko ul. Tunelowa 17.
Uchwała Nr ........../......../08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ...... sierpnia 2008 r.

w spr...
2008-08-18 1341 Czytano:2079 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Uchwała Nr …./…/08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia ….sierpnia 2008r.

w...
2008-08-18 1349 Czytano:1658 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIX/179/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2008r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu
Uchwała …/…/08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

zmieniająca uch...
2008-08-18 1350 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Treść projektu uchwały w załączniku....
2008-08-18 1352 Czytano:977 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM
Projekty uchwał na XLII Sesję RM
Projekty uchwał na XLI Sesję RM
Projekty uchwał na XL Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIV Sesję RM
Projekty uchwał na XXXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXXI Nadzwyczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXX Sesję RM
Projekty uchwał na XXIX Sesję RM
Projekty uchwał na XXVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
Projekty uchwał na XXVI Sesję RM
Projekty uchwał na XXV Sesję RM
Projekty uchwał na XXIV Nadzywczajną Sesję RM
Projekty uchwał na XXIII Sesję RM
Projekty uchwał na XXII Sesję RM
Projekty uchwał na XXI Sesję RM
Projekty uchwał na XX Sesję RM
Projekty uchwał na XIX Sesję RM
Projekty uchwał na XVIII Sesję RM
Projekty uchwał na XVII Sesję RM
Projekty uchwał na XVI Sesję RM
Projekty uchwał na XV Sesję RM
Projekty uchwał na XIV Sesję RM
Projekty uchwał na XIII Sesję RM
Projekty uchwał na XII Sesję RM
Projekty uchwał na X Sesję RM
Projekty uchwał na IX Sesję RM
Projekty uchwał na VIII Sesję RM
Projekty uchwał na VII Sesję RM
Projekty uchwał na VI Sesję RM
Projekty uchwał na V Sesję RM
Projekty uchwał na IV Sesję RM
Projekty uchwał na III Sesję RM
Projekty uchwał na II Sesję RM
Projekty uchwał na I Sesję RM
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie ustalenia zmiany obwodów głosowania.
» Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym w mieście Olecko.
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
» Projekt uchwały w sprawie przekazania do załatwienia skargi na czynności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Parkowej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych części miasta Olecka obejmujących tereny położone w sąsiedztwie torów kolejowych...
» Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko”.
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu środków trwałych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 19-400 Olecko ul. Tunelowa 17.
» Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
System BIP Inet