A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Komisje Rady Miejskiej
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
» Proejkt uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Olecko jako członka rzeczywistego Unii Miasteczek Polskich
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki
» Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Olecko - Dziennego Domu 'Senior+' w Olecku, włączenia go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Komisje Rady Miejskiej': 2
Komisje Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023

Komisje Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023

Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - oświata i szkolnictwo, czytelnictwo i biblioteki, kultura i sztuka, promocja gminy, kultura fizyczna, sport i rekreacja, turystyka, estetyka gminy, współpraca z sektorem pozarządowym.

1) Anna Kaczor – Przewodniczący Komisji,
2) Renata Małgorzata Maciąg – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Jarosław Bagieński,
4) Marcin Czekay,
5) Jakub Dziubiński,
6) Paweł Giełazis,
7) Ferdynand Grodzicki,
8) Mariusz Miłun,
9) Wojciech Rejterada.

Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - promocja i rozwój rodziny, wychowanie i edukacja w rodzinie, materialne warunki funkcjonowania rodziny, ochrona i promocja zdrowia, przestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego, ochrona mienia, ochrona przeciwpożarowa, ład i porządek, polityka i pomoc społeczna, sprawy sanitarne.

1) Janina Anuszkiewicz – Przewodnicząca Komisji,
2) Alicja Nowik – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3) Grzegorz Kłoczko,
4) Wojciech Leonarczyk,
5) Marian Prusko,
6) Alicja Stefanowska.

Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - plany finansowe gminy, podatki i opłaty, zagospodarowanie przestrzenne gminy, rolnictwo i gospodarka nieruchomościami, zasoby naturalne, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, działalność gospodarcza i rozwój przedsiębiorczości, gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura techniczna, drogi i komunikacja.

1) Dawid Bondarenko – Przewodniczący Komisji,
2) Rafał Cezary Bielawski – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Wacław Olszewski,
4) Marcin Roszko,
5) Grzegorz Wróblewski,
6) Wioletta Dorota Żukowska.

Komisja Statutowa - opiniowanie projektu Statutu Gminy i jego zmian, projektów statutów jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, Oleckiej Rady Młodzieżowej, Oleckiej Rady Seniorów, projektów regulaminów, inicjowanie zmian w istniejącym prawie miejscowym oraz opiniowanie wniosków w sprawie nazewnictwa.

1) Wojciech Leonarczyk – Przewodniczący Komisji,
2) Rafał Cezary Bielawski – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Janina Anuszkiewicz,
4) Jarosław Bagieński,
5) Grzegorz Kłoczko,
6) Wioletta Dorota Żukowska.

Komisja Rewizyjna - kontroluje działalność Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

1) Jakub Dziubiński – Przewodniczący Komisji,
2) Marcin Roszko – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Dawid Bondarenko,
4) Paweł Giełazis,
5) Ferdynand Grodzicki,
6) Anna Kaczor,
7) Mariusz Miłun,
8) Alicja Nowik.
9) Wacław Olszewski,
10) Marian Prusko,
11) Wojciech Rejterada,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

1) Marcin Czekay – Przewodniczący Komisji,
2) Alicja Stefanowska – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3) Renata Małgorzata Maciąg
4) Grzegorz Wróblewski.Data wprowadzenia: 2018-11-21 1440
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1637 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Protokoły z posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Olecku znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej, pokój Nr 13.

Data wprowadzenia: 2004-09-29 1013
Data upublicznienia:
Art. czytany: 12167 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
IV kadencja Rady Miejskiej 2002-2006
V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014
VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018
VIII kadencja Rady Miejskiej 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Komisje Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023
» Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
System BIP Inet