A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Komisje Rady Miejskiej
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
» Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku
» Informacja w sprawie zapytania ofertowego o 'Montaż czujników czadu w zasobach komunalnych'
» Budowa sieci gazowej PE DN125 przy ul. Parkowej w Olecku, obr. ewid. Olecko 2
» Montaż czujników czadu w zasobach komunalnych
Ilość wiadomości z działu 'Komisje Rady Miejskiej': 2
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 2014-2018

Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 2014-2018


Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - oświata i szkolnictwo, czytelnictwo i biblioteki, kultura i sztuka, promocja gminy, sport i rekreacja, turystyka, estetyka gminy.

1) Wojciech Rejterada - Przewodniczący Komisji,
2) Paweł Giełazis - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Justyna Cieślukowska,
4) Krzysztof Fidler,
5) Ferdynand Grodzicki,
6) Maciej Juchniewicz,
7) Karol Sobczak,
8) Kazimierz Edward Toczyłowski.

Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - promocja i rozwój rodziny, wychowanie i edukacja w rodzinie, materialne warunki funkcjonowania rodziny, ochrona zdrowia, przestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego, ochrona mienia, ochrona przeciwpożarowa, ład i porządek, ochrona środowiska, sprawy sanitarne.

1) Leszek Stanisław Olszewski - Przewodniczący Komisji,
2) Wojciech Leonarczyk - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Jarosław Bagieński,
4) Anna Kaczor,
5) Marian Prusko,
6) Robert Smyk.

Planowania, Budżetu i Gospodarki - plany finansowe gminy, podatki i opłaty, plany zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnictwo i gospodarka żywnościowa, zasoby naturalne, przemysł i usługi, gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura techniczna, drogi i komunikacja.

1) Maria Wanda Dzienisiewicz - Przewodnicząca Komisji,
2) Wioletta Dorota Żukowska - Wiceprzewodnicząca Komisji,
3) Zbigniew Jan Aksienionek,
4) Krzysztof Kempisty,
5) Henryk Markowski,
6) Grzegorz Wróblewski,
7) Wiesław Zalewski,


Komisja Statutowa - do zakresu działania komisji należą sprawy opiniowania projektu Statutu Gminy i jego zmian, projektów statutów jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, Oleckiej Rady Młodzieżowej, Oleckiej Rady Seniorów, projektów regulaminów, inicjowanie zmian w istniejącym prawie miejscowym oraz opiniowanie wniosków w sprawie nazewnictwa.

1) Wojciech Leonarczyk - Przewodniczący Komisji,
2) Maria Wanda Dzienisiewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji,
3) Paweł Giełazis,
4) Maciej Juchniewicz,
5) Leszek Stanisław Olszewski,
6) Kazimierz Edward Toczyłowski

Komisja Rewizyjna - kontroluje działalność Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

1) Jarosław Bagieński - Przewodniczący Komisji,
2) Zbigniew Jan Aksienionek - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Anna Kaczor,
4) Krzysztof Kempisty,
5) Henryk Markowski,
6) Wojciech Rejterada,
7) Wiesław Zalewski,
8) Wioletta Dorota Żukowska.
Data wprowadzenia: 2006-11-27 2036
Data upublicznienia:
Art. czytany: 9273 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Protokoły z posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Olecku znajdują się, do wglądu, w biurze Rady Miejskiej, pok. 13:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.


Data wprowadzenia: 2004-09-29 1013
Data upublicznienia:
Art. czytany: 10088 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
IV kadencja Rady Miejskiej 2002-2006
V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
VI kadencja Rady Miejskiej 2010-2014
VII kadencja Rady Miejskiej 2014-2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 2014-2018
» Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
System BIP Inet