A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Druki do pobrania » Dzierżawa, użyczenie
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja - o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia ...
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0002.11.2018 - Postanowienie Komisarza Wyborczego
» POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Olecku wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików...
» Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I ” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności
» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV
Ilość wiadomości z działu 'Dzierżawa, użyczenie': 7
1  Udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej i trwałego umieszczenia ich w gruncie.
Druk do pobrania w załączniku...
2016-04-21 0723 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zawarcie umowy użyczenia
Druk do pobrania w załączniku...
2010-12-31 0952 Czytano:2179 razy » Przeczytaj artykuł
3  Przeniesienie umowy dzierżawy w drodze cesji (cedent)
Formularz do pobrania w załączniku....
2010-03-03 1038 Czytano:3181 razy » Przeczytaj artykuł
4  Przeniesienie umowy dzierżawy w drodze cesji (cesjonariusz)
Formularz do pobrania w załączniku....
2010-03-03 1036 Czytano:2429 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zawarcie umowy dzierżawy
Formularz do pobrania w załączniku....
2006-09-01 0757 Czytano:4236 razy » Przeczytaj artykuł
6  Rozwiązanie umowy dzierżawy
Formularz do pobrania w załączniku....
2006-09-01 0753 Czytano:14561 razy » Przeczytaj artykuł
7  Rezygnacja z dzierżawy
Formularz do pobrania w załączniku....
2009-12-18 1214 Czytano:2484 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dowody osobiste
Podatki
Budownictwo
Ewidencja Ludności
Dzierżawa, użyczenie
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Podziały nieruchomości
Stypendium szkolne
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dodatki mieszkaniowe
Wnioski o zajęcia pasa drogowego
Ochrona środowiska
Przydział / zamiana mieszkań
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Udostępnianie informacji publicznej
pomieszczenia gospodarcze/garaże
Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Urząd Stanu Cywilnego
Licencje-promesy- na transport taksówką
Numeracja nieruchomości
Fundusz sołecki
Dodatki energetyczne
Odpady komunalne
Odpracowywanie zaległości czynszowych
Imprezy masowe
Zgromadzenia publicze
PALIWO: zwrot podatku akcyzowego
Nazewnictwo
Wniosek do projektu uchwały budżetowej
Monitoring wizyjny
Podkat. Archiwalne:
Numeracja nieruchomości
Wniosek Sołectwa do budżetu gminy
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
Ewidencja obiektów świadczących usługi inne niż hotelarskie
Materiały pirotechniczne
Zbiórki publiczne
Szkody łowieckie
Ostat. 10 wiadomości:

» Udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej i trwałego umieszczenia ich w gruncie.
» Zawarcie umowy użyczenia
» Przeniesienie umowy dzierżawy w drodze cesji (cedent)
» Przeniesienie umowy dzierżawy w drodze cesji (cesjonariusz)
» Zawarcie umowy dzierżawy
» Rozwiązanie umowy dzierżawy
» Rezygnacja z dzierżawy
System BIP Inet