A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » IV kadencja Rady Miejskiej 2002-2006 » Projekty uchwał na XLVII Sesję RM 2002-2006
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kasprowicza 6/8 wraz z remontem lokali mieszkalnych na poddaszu w/w budynku
» Informacja z otwarcia ofert: BZP Nr 569141-N-2019 pn: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» Wykonanie wewn. inst. centralnego ogrzewania w zasobach komunalnych
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko.
» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XLVII Sesję RM 2002-2006': 9
1  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych części miasta Olecka ....
Treść uchwały w załączniku...
2006-08-25 0733 Czytano:2431 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom ....
Projekt uchwały w załączniku...
2006-08-24 1115 Czytano:2424 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko
Projekt uchwały w załączniku...
2006-08-23 1414 Czytano:2705 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok .
Projekt uchwały w załączniku...
2006-08-23 1356 Czytano:2481 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały w załączniku...
2006-08-23 1354 Czytano:2603 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Olecko na 2006 rok.
Projekt uchwały w załączniku...
2006-08-23 1353 Czytano:2395 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olecko.
Projekt uchwały w załączniku...
2006-08-23 1351 Czytano:2313 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Projekt uchwały w załączniku...
2006-08-23 1350 Czytano:2302 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Projekt uchwały w załączniku...
2006-08-23 1347 Czytano:2348 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLV Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych części miasta Olecka ....
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom ....
» Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok .
» Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
» Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Olecko na 2006 rok.
» Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olecko.
» Projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
System BIP Inet