A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Druki do pobrania » Budownictwo
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.10.2017 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 r
» Protokół Nr ORN.0012.2.12.2017 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2017 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.15.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
» wysłanie raportu ooś do instytucji opiniujących i uzgadniających
» Budowa sieci gazowej przy ulicy 11 Listopada w Olecku, obręb ewid. Olecko 2.
Ilość wiadomości z działu 'Budownictwo': 8
1  Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu
Druk wniosku do pobrania w załączniku...
2011-11-28 1310 Czytano:1448 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
Druk wniosku do pobrania w załączniku...
2011-11-28 1308 Czytano:1822 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Druk wniosku do pobrania w załączniku...
2011-04-29 0912 Czytano:1505 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Druk wniosku do pobrania w załączniku...
2011-04-29 0910 Czytano:1794 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Druk wniosku do pobrania w załączniku...
2011-04-29 0909 Czytano:1876 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Druk wniosku do pobrania w załączniku...
2011-04-29 0856 Czytano:2690 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp
Druk wniosku do pobrania w załączniku...
2011-04-29 0854 Czytano:2912 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wniosek o wydanie opinii podziału nieruchomości
Druk wniosku do pobrania w załączniku...
2011-04-29 0851 Czytano:1778 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dowody osobiste
Podatki
Budownictwo
Ewidencja Ludności
Dzierżawa, użyczenie
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Podziały nieruchomości
Stypendium szkolne
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dodatki mieszkaniowe
Wnioski o zajęcia pasa drogowego
Ochrona środowiska
Przydział / zamiana mieszkań
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Udostępnianie informacji publicznej
pomieszczenia gospodarcze/garaże
Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Urząd Stanu Cywilnego
Licencje-promesy- na transport taksówką
Numeracja nieruchomości
Fundusz sołecki
Dodatki energetyczne
Odpady komunalne
Odpracowywanie zaległości czynszowych
Imprezy masowe
Zgromadzenia publicze
PALIWO: zwrot podatku akcyzowego
Nazewnictwo
Wniosek do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.
Podkat. Archiwalne:
Numeracja nieruchomości
Wniosek Sołectwa do budżetu gminy
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
Ewidencja obiektów świadczących usługi inne niż hotelarskie
Materiały pirotechniczne
Zbiórki publiczne
Ostat. 10 wiadomości:

» Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu
» Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
» Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
» Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
» Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
» Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp
» Wniosek o wydanie opinii podziału nieruchomości
System BIP Inet