A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Druki do pobrania » Podatki » Osoby fizyczne
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie do SIWZ (556776-N-2019)Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 24 czerwca 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.8.1.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 maja 2019 r.
» Sobczak Karol
» Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Osoby fizyczne': 11
1  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i ilości ha przeliczeniowych
Druk w załączniku...
2018-09-17 1553 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Druk w załączniku...
2018-09-17 1548 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
3  Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Druk w załączniku...
2017-02-10 1104 Czytano:888 razy » Przeczytaj artykuł
4  Oświadczenie o własności lasu
Druk w załączniku...
2013-11-04 1233 Czytano:1290 razy » Przeczytaj artykuł
5  Oświadczenie o pokrewieństwie z osobą sprzedającą ziemię
Druk w załączniku...
2013-11-04 1230 Czytano:1254 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wniosek o zwolnienie-ulgę na utworzenie gospodarstwa rolnego
Druk w załączniku...
2013-11-04 1226 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
7  Oświadczenie o przyczepach / naczepach związanych wyłącznie z działalnością rolniczą podatnika podatku rolnego.
Druk w załączniku...
2013-11-04 1220 Czytano:1285 razy » Przeczytaj artykuł
8  Podatek rolny
W załączniku znajduje się druk do pobrania - do wypełnienia na komputerze lub odręcznie....
2010-01-11 1142 Czytano:2341 razy » Przeczytaj artykuł
9  Deklaracja na podatek transportowy DT-1
Druk deklaracji do pobrania w załączniku....
2008-01-14 1540 Czytano:16786 razy » Przeczytaj artykuł
10  Podatek od nieruchomości
W załączniku znajduje się druk do pobrania - do wypełnienia na komputerze lub odręcznie....
2007-12-27 1444 Czytano:4433 razy » Przeczytaj artykuł
11  Podatek leśny
W załączniku znajduje się druk do pobrania - do wypełnienia na komputerze lub odręcznie....
2006-08-18 0906 Czytano:2533 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Pełnomocnictwa
Ostat. 10 wiadomości:

» Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i ilości ha przeliczeniowych
» Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
» Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą
» Oświadczenie o własności lasu
» Oświadczenie o pokrewieństwie z osobą sprzedającą ziemię
» Wniosek o zwolnienie-ulgę na utworzenie gospodarstwa rolnego
» Oświadczenie o przyczepach / naczepach związanych wyłącznie z działalnością rolniczą podatnika podatku rolnego.
» Podatek rolny
» Deklaracja na podatek transportowy DT-1
» Podatek od nieruchomości
System BIP Inet