A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rejestry i ewidencje » Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Ewidencji Działalności Gospodarczej
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o szacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania
» Przetarg nieograniczony- Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku
» Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki drzew rosnących na terenach gminnych w Olecku
» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Imionki I”
» Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Jaśki I”
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Ewidencji Działalności Gospodarczej': 10
1  Ewidencja działalności gospodarczej
Dane z tego rejestru można uzyskać po złożeniu do sekretariatu Urzędu wniosku o udostępnienie ...
2006-06-28 1119 Czytano:3524 razy » Przeczytaj artykuł
2  Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Dane z tego rejestru można uzyskać po złożeniu do sekretariatu Urzędu wniosku o udostępnienie ...
2006-06-28 1118 Czytano:2689 razy » Przeczytaj artykuł
3  Ewidencja ludności
Dane z tego rejestru można uzyskać po złożeniu do sekretariatu Urzędu wniosku o udostępnienie ...
2006-06-28 1115 Czytano:5376 razy » Przeczytaj artykuł
4  Rejestr wyborców
Dane z tego rejestru można uzyskać po złożeniu do sekretariatu Urzędu wniosku o udostępnienie ...
2006-06-28 1113 Czytano:2839 razy » Przeczytaj artykuł
5  Rejestr wydanych dowodów osobistych
Dane zawarte w rejestrze nie są danymi dostępnymi w rozumieniu dostępu do informacji publicznej....
2006-06-28 1112 Czytano:2971 razy » Przeczytaj artykuł
6  Rejestr dowodów utraconych
Dane zawarte w rejestrze nie są danymi dostępnymi w rozumieniu dostępu do informacji publicznej....
2006-06-28 1111 Czytano:2798 razy » Przeczytaj artykuł
7  Rejestr wydanych formularzy dowodów osobistych
Dane zawarte w rejestrze nie są danymi dostępnymi w rozumieniu dostepu do informacji publicznej....
2006-06-28 1109 Czytano:3020 razy » Przeczytaj artykuł
8  Rejestr przedpoborowych
Dane z tego rejestru można uzyskać po złożeniu do sekretariatu Urzędu wniosku o udostępnienie ...
2006-06-28 1106 Czytano:2828 razy » Przeczytaj artykuł
9  Rejestr poborowych
Dane z tego rejestru można uzyskać po złożeniu do sekretariatu Urzędu wniosku o udostępnienie ...
2006-06-28 1104 Czytano:2820 razy » Przeczytaj artykuł
10  Rejestr wydanych decyzji i wykonanych świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony RP.
Dane zawarte w rejestrze nie są danymi dostępnymi w rozumieniu dostępu do informacji publicznej....
2006-06-28 1103 Czytano:3314 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wydział Organizacyjny i Nadzoru
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Pion ochrony informacji niejawnych
Rejestr umów zawartych przez Gminę Olecko
Rejestr wniosków do budżetu Gminy Olecko
Rejestr zbiorów danych osobowych
Rejestr wniosków dotyczących nazw obiektów
Podkat. Archiwalne:
Udzielanie informacji publicznej
Ostat. 10 wiadomości:

» Ewidencja działalności gospodarczej
» Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
» Ewidencja ludności
» Rejestr wyborców
» Rejestr wydanych dowodów osobistych
» Rejestr dowodów utraconych
» Rejestr wydanych formularzy dowodów osobistych
» Rejestr przedpoborowych
» Rejestr poborowych
» Rejestr wydanych decyzji i wykonanych świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony RP.
System BIP Inet