A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » IV kadencja Rady Miejskiej 2002-2006 » Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 2002-2006
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Składy obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji wg stanu na dzień 18 października 2018 r.
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.42.2018
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.125.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 16.10.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
» Postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie II dotyczące zmiany w składach OKW ds. ustalenia wyników Nr 12 w Judzikach i 13 w Szczecinkach
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II dotyczące zmiany w składzie OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 5 w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 2002-2006': 15
1  Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-06-21 0755 Czytano:1960 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych części miasta Olecka .......
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-06-21 0752 Czytano:2034 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Olecku.
Treść uchwały w załączniku...
2006-06-21 0750 Czytano:2084 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-06-21 0748 Czytano:2118 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku - 'Mazury Garbate'.
Treść projektu w załączniku...
2006-06-20 1525 Czytano:2086 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-06-20 1522 Czytano:2013 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zarządu Budynków w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-06-20 1431 Czytano:2103 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla pracowników nie bedących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu........
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-06-20 1429 Czytano:2110 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu Patrnerstwo na rzecz Rozwoju 'Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej'.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-06-20 1425 Czytano:2175 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadcznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Olecko.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-06-20 1422 Czytano:2020 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
Treść projektu uchwały w załączniku....
2006-06-20 1418 Czytano:1474 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu
Uchwała Nr………………..
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia…̷...
2006-06-20 1414 Czytano:1477 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej Gminie Wieliczki.
Uchwała Nr ………………
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia …... c...
2006-06-20 1411 Czytano:1528 razy » Przeczytaj artykuł
14  Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/354/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu...
Uchwała Nr XLVI/ /06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany uc...
2006-06-20 1410 Czytano:1479 razy » Przeczytaj artykuł
15  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-06-20 1402 Czytano:1405 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLV Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku.
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych części miasta Olecka .......
» Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Olecku.
» Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Olecku.
» Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku - 'Mazury Garbate'.
» Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.
» Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zarządu Budynków w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla pracowników nie bedących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu........
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu Patrnerstwo na rzecz Rozwoju 'Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej'.
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadcznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Olecko.
System BIP Inet