A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał » IV kadencja Rady Miejskiej 2002-2006 » Projekty uchwał na XLV Sesję RM 2002-2006
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
» Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku
» Informacja w sprawie zapytania ofertowego o 'Montaż czujników czadu w zasobach komunalnych'
» Budowa sieci gazowej PE DN125 przy ul. Parkowej w Olecku, obr. ewid. Olecko 2
» Montaż czujników czadu w zasobach komunalnych
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XLV Sesję RM 2002-2006': 12
1  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/286/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2005r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1327 Czytano:1849 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1319 Czytano:1881 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2006r.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1317 Czytano:1924 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1315 Czytano:1912 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Stanisława Dembowskiego do załatwienia przez Burmistrza Olecka
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1313 Czytano:1887 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1310 Czytano:2171 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1307 Czytano:1838 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1239 Czytano:1841 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/308/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli ....
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1237 Czytano:1777 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/350/02 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 1992r. w sprawie podziału miasta i gminy Olecko na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych ...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1234 Czytano:1871 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączeniu...
2006-05-22 1230 Czytano:1228 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Olecko
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-05-22 1228 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLV Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/286/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2005r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.
» Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy na 2006r.
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Stanisława Dembowskiego do załatwienia przez Burmistrza Olecka
» Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
» Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r.
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/308/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli ....
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/350/02 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 1992r. w sprawie podziału miasta i gminy Olecko na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych ...
System BIP Inet