A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Projekty uchwał i stanowisk » IV kadencja Rady Miejskiej 2002-2006 » Projekty uchwał na XLIV Sesję RM 2002-2006
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA Nr Nr RIO.IV-249/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dn. 9 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Olecka...
» Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla Lesk w Olecku i nadania mu statutu
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
» Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Jaśki, gmina Olecko
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał na XLIV Sesję RM 2002-2006': 7
1  Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji ...
Treść projektu uchwały w załączniku....
2006-03-22 1313 Czytano:2763 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Olecko do roku 2015.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-03-22 1311 Czytano:2651 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok .
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-03-21 1446 Czytano:2782 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Olecko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ...
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-03-21 1444 Czytano:2552 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść uchwały w załączniku...
2006-03-21 1442 Czytano:2568 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/329/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia ....
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-03-21 1440 Czytano:2488 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
Treść projektu uchwały w załączniku...
2006-03-21 1438 Czytano:2612 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał na XLIII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLIV Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLV Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVI Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLVIII Sesję RM 2002-2006
Projekty uchwał na XLIX Sesję RM 2002-2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji ...
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Olecko do roku 2015.
» Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok .
» Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Olecko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ...
» Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/329/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia ....
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
System BIP Inet