A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich » Archiwum » Ustawa o powołaniu MOSiR
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Wyniki konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jaśki
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6
Ilość wiadomości z działu ' Ustawa o powołaniu MOSiR': 1
Uchwała Nr XVI/ 134 / 99

w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako zakładu budżetowego, utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji jako jednostki budżetowej i nadania mu statutu.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.. zm.) art. 18 ust. 3 pkt 2, art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) oraz art. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Likwiduje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zakład budżetowy.
§ 2
Tworzy się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostkę budżetową i nadaje się jej statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Mienie znajdujące się w użytkowaniu zakładu budżetowego będzie stanowiło mienie jednostki budżetowej.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
§ 5
Traci moc uchwała Nr VI/42/94 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 listopada 1994 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 roku i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.
Data wprowadzenia: 2003-11-14 0850
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5518 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Kamiński
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Ustawa o powołaniu MOSiR
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XVI/ 134 / 99
System BIP Inet