A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawę » O -
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie do SIWZ (556776-N-2019)Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 24 czerwca 2019 r.
» Protokół Nr ORN.0012.8.1.2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 17 maja 2019 r.
» Sobczak Karol
» Przetarg nieograniczony - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko
Ilość wiadomości z działu 'O -': 17
» Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska
» Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem usc.
» Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem usc.
» Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
» Obsługa Rady Miejskiej
» Ochrona przeciwpożarowa
» Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym osobom prawnym.
» Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
» Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
» Odznaczenia miejskie
» Opiniowanie podziału nieruchomości
» Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
» Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
» Opłata adiacencka ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej
» Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca, składane przed kierownikiem usc
» Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikem usc
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A - H
J - N
O -
P -
R - Ś
T - U
W -
Z -
Ostat. 10 wiadomości:

» Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska
» Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem usc.
» Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem usc.
» Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
» Obsługa Rady Miejskiej
» Ochrona przeciwpożarowa
» Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym osobom prawnym.
» Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
» Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
» Odznaczenia miejskie
System BIP Inet