A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Spółki gminne » Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (arch.)
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy ul.11 Listopada 2 lokal Nr 2-u
» Opłata prolongacyjna
» UCHWAŁA Nr XXXV/325/09 z dn. 27.11.2009 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gosp. rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
» UCHWAŁA NR ORN.0007.80.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU w sprawie określenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
» UCHWAŁA NR ORN.0007.25.2014 w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”
Ilość wiadomości z działu 'Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.': 1
Postępowanie w sprawie zamówienia publicznegow

Zapytanie o cenę

Olecko, dnia 16.08.2006r.


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
19-400 Olecko ul.Wojska Polskiego 5
tel. (087) 5202268 fax. (087) 5202673.
NIP 847-000-03-78 REGON 790502646

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 60 000 euro na dostawę etyliny i oleju napędowego.
(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177Ze zmianami).

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wysłana do 5-ciu wykonawców w dniu 16.08.2006r.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa etyliny 95b/o i oleju napędowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .
4. Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy .
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.
6. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena wykonania zamówienia - waga kryterium - 100 %
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku ul. Wojska Polskiego 5 pok. nr 2 nie później niż do dnia 31 sierpnia 2006r. do godziny 1000.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .


Data wprowadzenia: 2006-08-18 0839
Data upublicznienia:
Art. czytany: 21083 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Bożena Imierska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Prawo wewnątrzzakładowe
Majątek
Przetargi
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Postępowanie w sprawie zamówienia publicznegow
System BIP Inet