A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (arch.)
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie garażu i lokali użytkowych
» Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kijewie
Ilość wiadomości z działu 'Zakład Gospodarki Mieszkaniowej': 3
Zmiana uchwały w sprawie likwidacji ZGM w Olecku

Uchwała Nr XLV/356/06
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/286/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2005r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.25 ust.1 pkt 2, ust.3 i ust.6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/286/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2005r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku wprowadza się zmianę § 1 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie :

„§1. Z dniem 31 sierpnia 2006 r. likwiduje się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek GałczykData wprowadzenia: 2006-12-12 1005
Data upublicznienia:
Art. czytany: 9484 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
Uchwała Rady Miejskiej w Olecku w sprawie likwidacji ZGM w Olecku

Uchwała Nr XXXVIII/ 286/05
Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 30 czerwca 2006 r. likwiduje się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku.

§ 2. Mienie komunalne likwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku przejmuje Gmina Olecko.

§ 3. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przejmuje Gmina Olecko.

§ 4. Na likwidatora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku wyznacza się Kierownika Zakładu Dariusza Kozłowskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/129/91 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku oraz uchwała Nr XLIV/298/98 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/129/91 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek GałczykData wprowadzenia: 2006-12-12 1004
Data upublicznienia:
Art. czytany: 9635 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
» Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku
2005-01-13 1224

Biul...
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Regionalny Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
Szkoła Podstawowa w Kijewie
Szkoła Podstawowa w Judzikach
Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku
Podkat. Archiwalne:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Zmiana uchwały w sprawie likwidacji ZGM w Olecku
» Uchwała Rady Miejskiej w Olecku w sprawie likwidacji ZGM w Olecku
» Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku
System BIP Inet