A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska » Statut gminy Olecko
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY OLECKO
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
» Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
» Rb-Z SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
» Rb-N SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
Ilość wiadomości z działu 'Statut gminy Olecko': 1
Statut Gminy Olecko

UCHWAŁA NR ORN.0007.65.2016
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko

Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Olecko, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Olecku:
1) uchwała Nr II/8/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2003 r. Nr 1, poz. 2),
2) uchwała Nr IX/63/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1416),
3) uchwała Nr XVIII/123/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 51, poz. 637),
4) uchwała Nr XXII/162/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 107, poz. 1338),
5) uchwała Nr XXX/227/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 37, poz. 534),
6) uchwała Nr XXXIX/293/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2006 r. Nr 7, poz. 208),
7) uchwała Nr XLV/345/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100, poz. 1617),
8) uchwała Nr XLVII/376/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 150, poz. 2209),
9) uchwała Nr ORN.0007.26.2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 43, poz. 724),
10) uchwała Nr ORN.0007.17.2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 1298),
11) uchwała Nr ORN.0007.33.2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1847),
12) uchwała Nr ORN.0007.74.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 365),
13) uchwała Nr ORN.0007.39.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2642),
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak


Data wprowadzenia: 2012-06-11 1524
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4456 razy

» Statut Gminy Olecko - rozmiar: 1337206 bajtów
Typ pliku: application/
» Zmiana Statutu Gminy Olecko z dn. 26 stycznia 2018 r. - rozmiar: 504261 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Zmiana Statutu Gminy Olecko z dn. 29 września 2017 r. - rozmiar: 165056 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje, stanowiska i opinie Rady Miejskiej
Statut gminy Olecko
Protokoły z sesji RM
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Gminy Olecko
System BIP Inet