A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 6 maja 2019 r.
» ocena jakości wody wodociągu Olecko
» Informacja o terminie sesji
» Projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Jaśki
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 6
Informacja o terminie sesji

W dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
4. Stan przygotowania Gminy Olecko do sezonu letniego – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji.
5. Prezentacja sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku za 2018 rok.
6. Oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podziału Sołectwa Jaśki,
b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny,
c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
d) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w roku 2019,
e) określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Olecko w roku 2019,
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki,
g) zmiany przedstawiciela do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”,
h) zmiany przedstawiciela Gminy Olecko jako członka rzeczywistego Unii Miasteczek Polskich,
i) przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
j) zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku,
k) upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
l) upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019-2028,
n) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 rok.
9. Podjęcie stanowiska w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich nr 653 i 655 przebiegających przez teren Gminy Olecko.
10. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
11. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Grzegorz KłoczkoData wprowadzenia: 2019-04-17 0908
Data upublicznienia:
Art. czytany: 89 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 94140 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2019 rok
2019-01-31 0746
Plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji dostępne w załąc...
Pozostałe wiadomości:
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje, stanowiska i opinie Rady Miejskiej
Protokoły z sesji RM
Materiały sesyjne (kadencja 2018-2023)
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Podkat. Archiwalne:
Statut gminy Olecko
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2019 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet