A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o terminie sesji
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 28 sierpnia 2019 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 27 sierpnia 2019 r.
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 27 sierpnia 2019 r.
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 6
Informacja o terminie sesji

W dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
4. Oświadczenia i wystąpienia radnych.
5. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
6. Uwagi i wnioski Sołtysów, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Olecko – Osiedla Nr 2 w Olecku,
b) zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Olecko – Osiedla Siejnik II w Olecku,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko,
e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kukowo 3,
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Rosochackie 1,
g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sedranki II”,
h) określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olecko,
i) utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku i nadania jej statutu,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Olecko,
k) przekazania skargi według właściwości,
l) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku,
m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019-2028,
n) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2019 rok.
8. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Grzegorz Kłoczko


Data wprowadzenia: 2019-08-20 1608
Data upublicznienia:
Art. czytany: 58 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Adameit
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 98334 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2019 rok
2019-06-07 0824
Plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji dostępne w załąc...
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
Pozostałe wiadomości:
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje, stanowiska i opinie Rady Miejskiej
Protokoły z sesji RM
Materiały sesyjne (kadencja 2018-2023)
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Podkat. Archiwalne:
Statut gminy Olecko
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2019 rok
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet