A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały Urzędu Miejskiego » Urząd Stanu Cywilnego
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
» Informacja z otwarcia ofert'Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy...'
» Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego Plac Wolności 21A w Olecku.
» Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego Plac Wolności 11A w Olecku.
» Przetarg nieograniczonynr 550755-N-2018: Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie.
Ilość wiadomości z działu 'Urząd Stanu Cywilnego': 1
Kierownik USC

Kierownik USC

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wioletta Biszewska.
tel.+87 307 03 10
tel. 570 100 365

Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest Iwona Marta Kubiak.
tel.+87 520 26 58
tel. 570 100 698

Urząd Stanu Cywilnego otwarty jest w poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30

Adres:
Urząd Miejski
Plac Wolności 1
19-400 Olecko
tel.+87 307 03 10
tel. 570 100 365

Sprawy, które załatwia Urząd Stanu Cywilnego:
1. Zgłoszenie urodzenia dziecka.
2. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem USC.
3. Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem USC.
4. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca, składane przed kierownikiem USC.
5. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC i jego rejestracja.
6. Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym.
7. Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
8. Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikem USC.
9. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
10. Rejestracja zgonów.
11. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.
12. Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.
13. Transkrypcja - przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
14. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego.
15. Sprostowanie aktu stanu cywilnego.
16. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
17. Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska.
18. Przyjęcie przez kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego.
19. Jubileusz pożycia małżeńskiego.


Data wprowadzenia: 2014-12-15 1152
Data upublicznienia:
Art. czytany: 8200 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny i Nadzoru
Wydział Finansowy
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Urząd Stanu Cywilnego
Pion ochrony informacji niejawnych
Audytor wewnętrzny
Wydział Dochodów i Egzekucji
Wydział Strategii i Rozwoju
Podkat. Archiwalne:
Inspektor d/s kontroli
Ostat. 10 wiadomości:

» Kierownik USC
System BIP Inet