Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 - 2024

2015-08-18 1245
Art. czytany: 941 razy

Treść projektu uchwały w załączniku