Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2015-02-06 1639
Art. czytany: 11185 razy

Szanowni Państwo!
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana, aby pomagać Państwu w działaniach na rzecz trzeźwości rodzin, zapobiegania przemocy domowej oraz ochrony młodego pokolenia przed wszelkimi uzależnieniami.

W skład Komisji wchodzi 6 osób przeszkolonych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Przewodniczącym Komisji jest Pan Dariusz Kosiński.

Wszelkie sprawy związane z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychotropowych oraz przemocą w rodzinie można zgłaszać członkom komisji podczas dyżurów, które są pełnione w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Placu Wolności 3 w pokoju nr 3 (Punkt Obsługi Interesanta), w każdą środę w godz. 15.45-16.45, z wyłączeniem lipca i sierpnia.

Szczegółowe informacje dotyczące działania Komisji znajdują się w załączonych uchwałach Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza Olecka.