Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.

2012-05-21 1251
Art. czytany: 1637 razy

Treść projektu uchwały w załączniku