Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

2019-09-10 1341
Art. czytany: 209 razy

Treść sprawozdania w załączniku