INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej - 15 luty 2019 r.

2019-02-08 1455
Art. czytany: 258 razy

W dniu 15 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 13:00 w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza procedur związanych ze stanem realizacji kluczowych dwóch inwestycji PEC
Sp. z o.o. w Olecku w powiązaniu z analizą kosztów wytworzenia energii cieplnej.
2. Sprawy wniesione.
3. Wnioski Komisji.

Przewodniczący Komisji