Budowa wodociągu, sieci kanalizacji deszczowej, osadnika i separatora na terenie działek ewid. nr 470, 151, obręb ewid. Olecko 1 oraz dz. nr ewid. 301/31 obręb ewid. Rosochackie.

2019-02-08 1418
Art. czytany: 260 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 8 lutego 2019r.

BURMISTRZ OLECKA


BI.6733.41.2018


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz
art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „SIEJNIK” Agnieszka Kulbacka, 16-400 Suwałki, ul.Chrobrego 11a, działającego przez pełnomocnika Pana Sławomira Kulbackiego, 19-400 Olecko, Osiedle Siejnik I 19 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu, sieci kanalizacji deszczowej, osadnika i separatora na terenie działek ewid. nr 470, 151, obręb ewid. Olecko 1 oraz dz. nr ewid. 301/31 obręb ewid. Rosochackie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.