Konsultacje rocznego programu współpracy na 2019 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2018-10-03 1158
Art. czytany: 426 razy

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2019 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Od 11 do 25 października br. trwać będą konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2019 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W powyższym okresie czekamy na uwagi i opinie do powyższego projektu uchwały.
Przyjęto następujące formy konsultacji:
a) zbieranie pisemnych uwag, opinii i wniosków od zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez formularz konsultacyjny,
b) bezpośrednie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i możliwość indywidualnego zgłaszania uwag, opinii i wniosków w terminie przeprowadzenia konsultacji, w trakcie dyżuru pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Olecku przy ul. Plac Wolności 3, pok. nr 8 następująco: w poniedziałek w godz.: 8.00 -16.00, w pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem wyjazdów służbowych i zdarzeń losowych,
c) spotkanie konsultacyjne w okresie trwania konsultacji, tj.: 23 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, w godzinach 14.00-15.00.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść na załączonym formularzu konsultacyjnym.

Załączniki:
1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
2. Projekt uchwały
3. Formularz konsultacyjny