Przystosowanie budynku Poradni Terapii Uzależnień do użytku dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Olecku przy ul. Nocznickiego 15 dz. Nr 757/13

2018-05-16 0741
Art. czytany: 537 razy

Postępowanie unieważnione.