ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.22.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 6.02.2018 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Olecko

2018-02-09 0924
Art. czytany: 320 razy

Treść zarządzenia w załączniku