Unieważnienie postępowania: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

2018-02-06 1317
Art. czytany: 6323 razy

Unieważnienie postępowania: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

BURMISTRZ OLECKA Olecko 6 lutego 2018 r.
Plac Wolności 3
19-400 Olecko


BI.271.1.5.2018

Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważniam postępowanie o zamówienie publiczne gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Burmistrz Olecka