8. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.12.2017 r.

2018-01-12 1514
Art. czytany: 295 razy

Oznajmiła, iż w budżecie na 2018 r. zaplanowano 5.000,00 zł na przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacji pozarządowych. W jej opinii nie jest konieczne przeprowadzanie badania za 5.000,00 zł, czego chciałyby lokalne organizacje pozarządowe. Można to przeprowadzić inną, wybraną metodą. Prosi, aby te środki przeznaczyć na promocję gminy, gdyż nie ma spójności w przyjętych działaniach – sport, czy spokojna przystań. Chciałaby, aby Olecko na arenach międzynarodowych, m.in. dzięki osiągnięciom sportowym, nie wyglądało jak „ubogi krewny” bez przyzwoitego stroju z herbem i innymi znakami miasta. Symbole naszego miasta winny być godnie uwidaczniane. Wnosi o opracowanie spójnego programu promocji gminy, spójnego wyglądu Hali Lega i drużyn reprezentujących miasto – stolicę sportu na Mazurach.