7. Maria Wanda Dzienisiewicz - 22.12.2017 r.

2018-01-12 1513
Art. czytany: 342 razy

Ostatnio zgłaszała wniosek, aby komisje Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach omówiły wprowadzenie transmisji na żywo z obrad Rady i zajęły stanowisko w tej sprawie, w drodze głosowania imiennego. Nie ma informacji, jak to przebiegało, ponieważ żadnej odpowiedzi z komisji na ten wniosek nie otrzymała. Ponowiła wniosek w tym zakresie. Dodała, iż otrzymała odpowiedź Burmistrza, iż w tym względzie są przygotowywane stosowne ustawy. Z przebiegu sesji widać, jak wielka jest potrzeba transparentności, partycypacji publicznej, obserwacji i współdziałania, których brak. Mieszkańcy i organizacje pozarządowe mają bardzo ograniczony dostęp do pełnej informacji, o zaangażowaniu radnych, o zakresie oraz sposobie stanowienia o mieszkańcach i całej gminie. Poprzez jawność obrad mogłyby pojawić się nowe rozwiązania i na pewno zwiększyłby się udział mieszkańców i poszerzył zakres wiedzy na temat spraw społecznych i gospodarczych w gminie.


Rada Miejska w Olecku na sesji w dniu 26 stycznia 2018 r. przy 6 głosach za, 9 głosach wstrzymujących i 1 głosie przeciw zajęła stanowisko, aby sesje były nagrywane - protokół Nr ORN.0002.1.2018.