Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2017 - 2024

2017-06-20 1318
Art. czytany: 741 razy

Treść projektu uchwały w załączniku